• KNAPPE TO UKER IGJEN: Den lokale valgkampen starter 13. august, bestemte sekretærene fra de ulike partiene mandag. Lokalpolitikerne oppfordres til åpne valgkampen med en felles markering. FOTO: Rune Berentsen (arkiv)

Valgkampen starter 13. august

Det legges ingen føringer for det politiske innholdet i den lokale valgkampen.