• KOMMUNENS UTSENDTE: Saksbehandler og sykepleier Irene Aadland er kommunens utsendte på sykehuset. Hun går fra avdeling til avdeling og vurderer hvor mye hjelp pasientene trenger når de skal skrives ut. FOTO: Rune Meyer Berentsen

Kostbar pasientflom for Bergen kommune

På et år har Bergen kommune fått dobbelt så mange sykehuspasienter å ta hånd om. Nå oppretter kommunen egen mottaksavdeling på Storetveit sykehjem.