• Vi vil ikke at gud og hvermann skal kunne kalle seg etterforskere.

Det sier leder av bransjeorganisasjonen Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet, John Chr. Grøttum.

Han er tidligere Kripos-etterforsker og er i dag leder for over 40 private etterforskere i Norge som har organisert seg i foreningen Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet (NFES).

Grunnen til at de ønsker en sertifisering er fordi etterspørselen øker, etterforskningsmarkedet blir større.

— Henlegger over en lav sko

— Det er blitt et stort samfunnsproblem at politiet ikke har kapasitet eller ressurser til å løse saker. Politiet henlegger over en lav sko og folk, spesielt innenfor næringsområdet, blir ganske frustrerte når de aldri får hjelp av politiet. Da blir det oss folk tyr til for å få undersøkt sakene sine, sier Grøttum.

Grøttum har jobbet med en sertifiseringsordning av privatetterforskere helt siden 1997, og håper at det snart kommer på plass. Han forteller at de får støtte fra Finans Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd og VIRKE. I januar i år hadde han også møte med justisdepartementet.

— De er mer positiv enn tidligere. Men de vil at vi skal fremskaffe modeller som kan brukes i en sertifisering av etterforskere. Det er noe vi jobber med nå, sier han.

Seriøse etterforskere

— Justis- og beredskapsdepartementet ser det som viktig å ha en dialog med den private etterforskningsbransjen om utøvelsen og reguleringen av bransjen, sier Hans J. Røsjorde, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

I påsken reiser Grøttum på konferansen til den europeiske etterforskningsforeningen, Internationale Kommision der Detektiv-Verbände (IKD). Foreningen har 26 medlemsland.

— Et av hovedmålene er å få til en standardisert sertifiseringsordning innenfor EU. I Spania har de alt etablert en treårig utdannelse innen etterforskning. I Paris vil jeg innhente informasjon om hva søsterorganisasjonene våre gjør på dette området.

— Det er viktig at folk er garantert en seriøs etterforsker når de tar kontakt med oss. Vi vil ikke at gud og hvermann skal kunne kalle seg etterforskere, og da uten den kompetanse og de kvaliteter som er nødvendig, sier han.