Lover bedre oppfølging av LAR-pasientene

Sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) sier metadonoverdosene må følges tett opp. Samtidig lover han LAR-pasienter en mer meningsfull hverdag.