- Vi har kontrollen

NRK-sjef forsvarer finansieringen.