Ut mot kloss på Voss

Det nye tilbygget på Fleischer´s Hotel er en tung kloss som passer dårlig til sveitserstilen, mener Peter Butenschøn.