Høye krav gjør gravide engstelige

Gravide er så opptatt av at alt skal gjøres perfekt at de får problemer med angst og bekymringer.