• OVERVÅKET: Et automatisk kamera som er plassert ved hiene tar bilde av fjellrevene på Finse hvert 5. minutt. Dette bildet er tatt ved en av fôringsstasjonene tidligere i vinter. FOTO: Norsk institutt for naturforskning (NINA).

To er døde

...men resten av fjellrevene har slått seg til ro på Finse.