I valgkampen i 2009 ga statsministeren lovnad om full sykehjemsdekning innen 2015, men i dag tones slike løfter ned.

Antallet over 80 år på syke— eller aldershjem har gått ned med 650 personer fra 2009 til 2012. Antallet på samme alder som mottok ulike hjemmetjenester, gikk ned med bortimot 1.300.

Pleie- og omsorgssektoren er tilført 7.700 flere årsverk, men antall årsverk per innbygger over 67 år sank fra 198 til 195.

Andelen over 80 år som bor i boliger med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, har imidlertid øke noe fra 2010 til 2012, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

- 80-åringer friskere

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) påpeker at antall institusjonsplasser er økende.

— Det kan derfor være andre grunner til at antallet eldre over 80 på sykehjem er gått noe ned. Det kan ha med hjemmetjenesten i kommunene å gjøre, og også at de over 80 år er friskere nå enn for fem år siden, sier han til Aftenposten.

Regjeringen lovet i 2009 12.000 nye heldøgns omsorgsplasser. Til nå står drøyt 2.000 klare. Senere har de framholdt at de mente tilsagn om nye plasser, ikke at så mange skulle stå klare i 2015. Tallet inkluderte også oppussing av gamle plasser.

— Jeg har ikke fått rapporter fra norske kommuner som forteller at de ikke er i stand til å gi plass til dem som trenger det. Det kan være flaskehalser, men det er ikke det bildet vi får tegnet inn til departementet, sier Støre.

- Uforsvarlig behandling

To av tre ansatte på norske sykehjem forteller at de eldre får uforsvarlig og uverdig behandling, viser en undersøkelse TV 2 presenterte tirsdag blant 1.700 ansatte ved 750 av Norges om lag 900 sykehjem.

— Det er feilmedisinering, fall, nestenfall og nestenulykker hver eneste dag på norske sykehjem, fortalte Ranveig Lie, som har vært sykepleier i 13 år, til kanalen.

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det som kommer fram i undersøkelsen, gjør inntrykk.

— Det minner oss om at eldreomsorgen må forbedres før vi gir noen skattelette. Det er kommunenes ansvar å legge til rette, sa han.

Undersøkelsen «feller en nådeløs dom over Stoltenbergs eldreomsorgspolitikk», mente Frp-leder Siv Jensen.