• TO MØDRE: Systemet bør reflektere at det nå er lovregulert at to kvinner kan stifte familie, mener paret Strøm-Andresen. FOTO: KRISTINE LINDEBØ

Ifølge staten er Stine blitt far

«Jeg skal bli pappa», skrev Stine Strøm-Andresen på Facebook da hun fikk brevet fra Nav. Hun reagerer på at fødselspermisjon kalles pappaperm også for lesbiske.