Sjukehusprotest

Folk gjekk etter statssekretæren si innleiing under eit ope møte i Selje.