Unikt senter for søvnmedisin åpnet

Raskere og bedre behandling for alvorlige søvnsykdommer.