Brannalarm i smitteområde

Full utrykning til Skansen.