Industriområde kan bli fjordperle

Sjøpromenade langs Kristianholm, friluftsområder, miljøgate og et Sandvikstorg som syder av liv igjen. Det er noen av visjonene når kommunen skal legge planer for sentrale Sandviken.