• HELD FRAM SOM ORDFØRAR: Astrid Aarhus Byrknes (KrF). FOTO: RUNE BERENTSEN

To kvinner får fornya tillit

Ordførarkabalen i Fjell og Lindås er lagt.