• (1/4)
    SKEPTISK: Morten Samskott driv gard på Fyrde ved Stalheim og er engasjert i uttaket av kvitstein i Nærøydalen. Han er motstandar av landskapsvernet rundt Nærøyfjorden. FOTO: RUNE SÆVIG

Erstatningskrav i kø for verna natur

Nær 20.000 nordmenn har fått eigedom underlagt nasjonalparkar og verneområde. Det kan kosta staten milliardbeløp.