• FØLGES TETT 1: Området rundt Bergen Storsenter og jernbanestasjonen er ett av områdene politiet og kommunen vil følge tett etter stengningen av Nygårdsparken. Området regnes som en risikosone der en større, åpen russcene kan vokse frem.

Politiet overvåker nye rusmiljøer

Utekontakten kartlegger nye russcener i Bergen sentrum for å se hva stengningen av Nygårdsparken fører til.