• (1/2)
    fanafjellet.jpg

Steinras stenger Fanafjellet

Fortsatt rasfare på Fanafjellet gjør at veien blir stengt i flere dager.