- Blir sykere av å bo i Rosehagen

En utredning slår fast at den ene brukeren i Rosehagen bør bo alene, uten naboer. - Vi har varslet om dette siden oktober, men blir ikke hørt, sier tillitsvalgt.

Publisert Publisert

UFORSVARLIG TILBUD: - Vi prøver å si fra, men vi opplever at ledelsen bagatelliserer situasjonen, sier konsernhovedtillitsvalgt Carjet Demir i Fellesorganisasjonen. Foto: Marie Havnen

iconDenne artikkelen er over seks år gammel

— Det bør ikke være noen overraskelse at denne situasjonen har oppstått. Den faglige tilrådningen er at han bør ha mye luft rundt seg, og at han ikke bør bo sammen med noen.

Det sier konsernhovedtillitsvalgt Carjet Demir i Fellesorganisasjonen.

I mai i år ble hun gjort kjent med en utredning som ble gjort av den ene brukeren ved Rosehagen i 2009.

Han blir sykere av å bo her

Brukerens onkel og hjelpeverge, Freddy Bertelsen, er også kjent med utredningen. Hans erfaring er den samme.

— Han trives best når han er alene på Kvamskogen, da blir han en helt annen person. Han er blitt mye verre etter at kommunen flyttet en ny bruker inn i huset, sier han.

- Han blir sykere

Bertelsens nevø har bodd alene i Rosehagen i flere år. I 2009 flyttet kommunen en annen bruker inn i samme hus.

— Da ble han merkbart dårligere og vanskeligere å ha med å gjøre. Han blir sykere av å bo her, sier Bertelsen.

Uteområdet nevøen har til disposisjon utenfor huset, er på 70 kvadratmeter. En port låst med hengelås hindrer ham i å gå ut, etter at sykehjemmet få meter unna var plaget med at han tok seg inn der.

De gjør en fantastisk jobb. Han er vanskelig å hanskes med

Innesperringen er ulovlig, og var et av forholdene som gjorde at Arbeidstilsynet varslet stenging i slutten av juni.

— Jeg liker ikke at de har sperret ham inne, han blir mer utagerende av det, sier onkelen.

Han berømmer samtidig de ansatte og ledelsen for behandlingen de gir nevøen, når forholdene er som de er.

— De gjør en fantastisk jobb. Han er vanskelig å hanskes med, sier Bertelsen.

Varslet, men blir ikke hørt

Tillitsvalgt Demir sier de ansatte ved Rosehagen har forsøkt å varsle siden i fjor høst om at de ikke var i stand til å gi Bertelsens nevø et faglig tilfredsstillende tilbud.

— Bergen kommune gir et tilbud til en bruker som gjør ham dårligere, og blir varslet om det fra fagfolk. Likevel skjer det ingen ting. Det er ganske spesielt, sier Demir, som etter å ha snakket med de ansatte har valgt å gå ut i BT.

Hovedverneombudet i Bergen kommune, Eli Tysnes, bekrefter at de ansatte varslet ledelsen tidlig om at det ville skjære seg i Rosehagen etter at den nye brukeren flyttet inn.

— Det er horribelt at de ikke blir hørt, sier hun.

Enhetsleder Ørjan Hinna, som har ansvar for Rosehagen, vil ikke uttale seg om denne konkrete saken av hensyn til taushetsplikten. Han mener imidlertid at dialogen med de ansatte har vært tilfredsstillende.

— I forhold til det som er mulig å løse av de utfordringene vi har, er den det, sier han.

Uakseptable forhold

Både byråd Liv Røssland (H) og etatssjef Jann Aasbak har påpekt at dette er ekstremt krevende brukere, og at spesialhelsetjenesten burde være inne i bildet i større grad.

— Da må de ansvarliggjøre dem eller hente inn hjelp. Dette blir for defensivt, sier Demir.

Hinna kjenner seg ikke igjen.

— Noen ganger finner vi løsninger, andre ganger ikke. At vi er for defensive vil jeg ikke si, sier han.

Fylkeslegen har siden november behandlet flere saker vedrørende Rosehagen, blant annet for ulovlig bruk av tvang.

— Det er kommunen som har ansvaret. Men vi vil så langt som overhodet mulig forsøke å bidra til at kommunen finner frem til løsninger som er både forsvarlige og akseptable. Det er de ikke i dag, sier Helga Arianson.

Publisert