• UFORSVARLIG TILBUD: - Vi prøver å si fra, men vi opplever at ledelsen bagatelliserer situasjonen, sier konsernhovedtillitsvalgt Carjet Demir i Fellesorganisasjonen. FOTO: Marie Havnen

- Blir sykere av å bo i Rosehagen

En utredning slår fast at den ene brukeren i Rosehagen bør bo alene, uten naboer. - Vi har varslet om dette siden oktober, men blir ikke hørt, sier tillitsvalgt.