Brannutrykning til Åsane

Flere leiligheter ble evakuert.