Kong Harald av NRK

Han var NRKs ubestridte moromann i flere tiår, bergenseren Harald Tusberg.