- Velkommen etter

Bystyret har alt vedtatt å sende møtene live, men det hele må vente til bystyret er bygget om.