Keiseren på Fjøsanger

I 1980 døde skipsreder Hilmar Reksten. Kort tid før snakket han ut til BT.