— Vi har god grunn til å tro at vi ligger godt an til å vinne dette fondet, sier Sveinung Hole, daglig leder i Sarsia Seed.

I så fall vil såkornfondet med kontor på Marineholmen få nye 4-500 millioner å investere i nye selskaper. Sarsia investerer i selskaper innen helse, energi, bioteknologi, og marin virksomhet.

- Minst 50 venter på penger

Ifølge Hole har Sarsia Seed kontakt med minst 50 selskaper som desperat trenger både kapital og aktive nye eiere.— Vi investerte i vårt siste nye selskap på tampen av 2010. De pengene som står igjen i fondet, er øremerket selskaper der vi allerede er inne, sier Hole.

I budsjettavtalen mellom KrF, Venstre og regjeringspartene er det satt av 225 millioner i nye såkornmidler.

Trolig går det et års tid før pengene er klare for de nye selskapene. Først skal Innovasjon Norge utlyse fondet i hele EØS-området, noe som er en tidkrevende prosess.

Når tildelingen er gjort, skal fondet dobles ved at private investorer går inn med like mye som staten.

Nådde nesten opp

I forrige tildelingsrunde var det to mandater å dele ut. De to mandatene gikk til et oljefond i Trondheim og et fond for IT og media i Oslo. Sarsia Seeds ble rangert som nummer tre.

Hole har god tro på at Sarsia skal nå frem i denne runden.

Regjeringen hadde ikke avsatt penger til å fylle opp såkornfond i sitt budsjett. Venstre tar æren for at såkornmillionene kom på plass.

Nestleder Terje Breivik uttaler at enklere tilgang på risikokapital lenge har vært en kampsak for partiet.

— For norsk verdiskaping og fremtidig velferd er det avgjørende at vi gjør tilgangangen på risikokapital enklere. At vi sammen med KrF og regjeringspartiene nå sikrer påfyll til et tredje såkornfond, etter at Oslo og Trondheim har fått hver sine, er derfor både rett og rimelig sier, Breivik.