• VELTET: Vogntoget var lastet med flis. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Vogntog-velt ved Lærdalstunnelen

Hvelvet i rundkjøringen.