Hun lærte Bergen å danse

Hun hadde lært fire generasjoner bergensere å danse. I 1960 takket hun for dansen.