- Det var bra det ikke brant her

Brannvesenet kunne puste lettet ut etter røykutvikling midt i trehusbebyggelsen.