Som BT tidligere har omtalt har både Bergen og Nordhordland tingrett vært preget av ressursmangel. Sorenskriver i Nordhordland tingrett, Håkon Rastum, har flere ganger varslet om den kritiske tilstanden, og blant annet pekt på at ventetiden på å få en straffesak for retten er altfor lang.

— Dette er et spørsmål om rettssikkerhet. Bevis kan bli kalde, og det kan være svært belastende for folk å ha en uavklart rettssak hengende over hodet i lang tid, sa Rastum til BT i juni. I tillegg til situasjonen i Nordhordland tingrett er det også en velkjent sak at Bergen tingrett forfaller og trenger rehabilitering.

Forholdene gjorde at kretsleder i Advokatforeningen i Hordaland 13. juni så seg nødt til å varsle Justis- og beredskapsdepartementet.

- Toer sine hender

Den 8. juli kom svaret fra justisminister Anders Anundsen.

I brevet henviser Anundsen til at det er «Domstolsadministrasjonens ansvar å foreta nødvendige overordnede prioriteringer og ha en helhetlig tilnærming til hvordan domstolene best mulig kan oppfylle de kravene som settes av Stortinget innenfor gjeldende budsjettrammer.»

Henrik Garmann

Kretsleder i Advokatforeningen i Hordaland og Sogn og Fjordane, Henrik Garmann sier svaret «dessverre er som forventet.» Garmann opplever det som om Justisdepartementet «toer sine hender».Han mener at Anundsen, ved å henvise til at Domstolsadministrasjonen står for prioriteringer, fraskyver seg ansvar.

— Domstolsadministrasjonen har ansvaret for å prioritere midlene utover på de ulike domstolene, det stemmer, men de må jo han noen midler de kan prioritere. «Prioritering» er jo ikke noe trylleord for at det blir mer penger. Det er jo Justisdepartementet som bestemmer hvor mange penger som skal bevilges til Domstolsadministrasjonen.

- Innholdsløst

Han er lite imponert over svarbrevet.

— Jeg syns det rett og slett er innholdsløst. Det er defensivt, lite konkret og ikke i samsvar med det den nye regjeringen har sagt om å effektivisere rettssystemet.

Brevet gir ingen lovnader til nye midler i kommende statsbudsjett.

— Det gir ikke engang et signal om å undersøke om det finnes midler. I beste fall kan man håpe på at det vil komme i neste statsbudsjett.

Justisminister Anundsen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor BT, og henviser til det han har skrevet i brevet.

Må smøre seg med tålmodighet

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich i justiskomiteen på Stortinget, sier at saken har høy prioritet.

På Garmanns kritikk om at brevet er innholdsløst og lover lite sier Frølich at det ikke er vanlig å komme med konkrete statsbudsjettløfter så tidlig på året.

— Garmann må nok smøre seg med tålmodighet som resten av oss. Uavhengig av hvilken regjering som sitter har det aldri vært tradisjon for å komme med budsjettmeldinger så lang tid før budsjettfremleggelse. Selv ikke en så handlekraftig justisminister som Anundsen kan hoppe over grunnleggende budsjettsprosedyrer.

Arrangerer møte

— Det er et tverrpolitisk mål å forsøke å forbedre situasjonen så raskt som mulig, sier Frølich.

— Det lå på bordet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett og det vil definitivt ligge på bordet ved neste statsbudsjettsforhandling også.

Han har tatt initiativ til et møte om ressurssituasjonen i tingrettene og Domstoladministrasjonen nå i august for å forsøke å kartlegge forholdene.

Sigurd Hille i Stortingets finanskomite vil også overvære møtet i august, forteller Frølich.

— Dette er minst like mye et spørsmål om penger, derfor er han inviter med på møtet.

Heller ikke imponert

Ruth Marie Grung, stortingsrepresentant for Ap, deler Garmanns syn.

— Mye av det han holder på med er ansvarsfraskrivelse. Det er hans jobb å sikre et tilstrekkelig rammeverk som Domstolsadministrasjonen kan jobbe ut i fra, sier hun til BT.

Grung er opptatt av å få til et tverrpolitisk samarbeid for å sikre en god standard, både når det gjelder ressursbehovet i Nordhordland tingrett og behovet for å rehabilitere Bergen tinghus.

— Det er viktig at vi får bred politisk enighet om at vi må øke bevilgingen.