Det sier sykkelsjefen i Bergen kommune, Einar Grieg. Hans jobb er å få flere til å bruke sykkelen, men fortviler over klagene han får om syklister som holder for høy fart og ikke tar hensyn til andre i trafikken.

— Dessverre får jeg henvendelser både fra skoler og boligområder om at for mange sykler for stygt, og oppfattes som en fare. Det finnes bilister som kjører for fort, kjører på rødt lys og tar lite hensyn til medtrafikanter. Det finnes syklister som gjør det samme. De er ikke mange, men de utgjør et problem for andre, sier Grieg.

Senk skuldrene, senk farten

Einar Grieg er fersk som sykkelsjef i Bergen. Han ønsker å skape en god sykkelkultur, og mener sykkelbyen Bergen er på rett vei. Men nå oppfordrer han racersyklistene å senke skuldrene, senke farten og ta mer hensyn.

— Det er ikke på vei til og fra jobb du skal sette ny personlig rekord, eller rykke fra resten av feltet. Det er for få som sykler i Bergen, og det er viktig at alle føler seg velkommen. Fotgjengerne skal være våre beste venner. Derfor er det både unødvendig og dumt at det oppstår konflikter mellom syklende og gående, sier Grieg.

Han understreker at syklistene som gir ham hodebry er i klart mindretall. Sykkelsjefen mener også at syklister kan holde høy fart der det er god plass og forholdene ellers ligger til rette for det.

— Problemet oppstår der gående og syklende skal dele veien. Her er det ofte trangt, sier Grieg.

Kritiske strekninger

Det er spesielt tre strekninger Grieg mener er kritiske:

— Langs Fjøsangerveien ved Solheim gravplass. Her er sykkelveien smal, det er mye trafikk, og mange gående.

— Nyhauglien på Fjøsanger. Bakken gjør at syklister får høy fart. Det er et boligområde med mange parkerte biler, og trangt både får syklende og gående.

— Fløenbakken. Også her har mange syklister høy fart i nedoverbakken.

— Er det slik at Bergen har en umoden sykkelkultur og kan ha noe å lære av for eksempel København?

— Nei, de to byene kan ikke sammenlignes. I København er sykkelen fremkomstmiddel til 40 prosent av innbyggerne. I Bergen er det tre prosent som bruker sykkelen. I København sykler folk i helt vanlige klær og gjerne ikke lengre enn to kilometer. I Bergen sykler folk gjerne 20 kilometer til og fra jobb. Vi ønsker vi å tredoble antall syklister, og da må vi få en god sykkelkultur.

— Er det også for mange konflikter mellom bilister og syklister?

— Det er en annen problemstilling. Syklister har rett til å bruke veibanen. Det viktige er at bilister og syklister tar hensyn til hverandre, og at vi unngår farlige situasjoner.

Fire oppfordringer

Dette er oppfordring fra sykkelsjefen i Bergen:

1.) Vi hensyn der det er uoversiktlig og trangt,

2.) Senk farten gjennom boligområder.

3.) Vis hensyn til fotgjengere, spesielt eldre. Da blir det hyggeligere for alle.

4.) Ta spesielt hensyn til skolebarn. De kan plutselig gjøre uventede bevegelser.

Hva mener du om utspillet fra sykkelsjefen? Si din mening under!