Bybanen bråstoppet etter smell

Bybanen måtte stoppe etter at noen skal ha kastet gjenstand på den.