• POTENTE VARER: Lagerekspeditør Asgeir Skjerven hos sprengstoffleverandøren Orica mener det er viktig at myndighetene fører nøye kontroll med farlig gods. John-Arne Wikholm (til h.) fra Sartor maskin har papirene i orden, og får hjelp til å fylle hengeren. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Makter ikke sjekke farlige kjemikalier

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap klarer ikke følge opp antiterrorsamarbeid og kontroll med eksplosiver.