• BESTE ALTERNATIV: Statens Vegvesen anbefaler firefeltsbro og -vei for å løse de trafikale problemene mellom Sotra og Bergen Vest. - Dette er det alternativet som er mest langsiktig, mener Magnus Natås, sjefingeniør i Statens vegvesen. FOTO: TOR SONGA (ILLUSTRASJON)

Slik vil de fjerne Sotra-køene

Statens vegvesen vil bygge bro og vei med fire felt.