— For oss er dette en fantastisk mulighet sett med industrielle øyne, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Han mener alt ligger til rette for at Statkraft kan bli blant de fremste i verden innen produksjon av biodrivstoff med skog som råstoff, og at industrien kan bli like stor i Norge som vindkraft har blitt i Danmark.

Neste onsdag tar både SAS og Norwegian av med biodrivstoff produsert i USA på tanken. En av avgangene er fra Bergen.

Statkraft har allerede sikret seg et større fabrikkområde på Tofte i Buskerud, hvor Norges første produksjonsanlegg for biodrivstoff er planlagt.

Store ressurser

Pressetalsmann i Statkraft, Knut Fjerdingstad, sier at selskapet håper å ha en avtale med det svenske selskapet Södra på plass før nyttår. Avtalen skal sikre den fremtidige produksjonen ved anlegget på Tofte. Likevel er det mye som gjenstår før man kan sette i gang.

— Når produksjonen vil starte, er nok for tidlig å si på nåværende tidspunkt, sier Fjerdingstad.

Rom for mange anlegg

I en utredning fra Rambøll på vegne av Avinor pekes det også på lokaliteter på Vestlandet som kan være aktuelle for lignende produksjonsanlegg.

Kårstø, Kollsnes og Mongstad er alle trukket frem som gode alternativer. Haugaland anses likevel å være det beste alternativet for produksjon og levering, hovedsaklig på grunn av den sentrale plasseringen mellom Flesland og Sola.

Ifølge Lahnstein er mye av skogen på Vestlandet også klar til å bli tatt ut.

— Mye av det som ble plantet i etterkrigstiden begynner å bli modent for hogst, forklarer han. Likevel tror Lahnstein at et anlegg på Vestlandet ligger noe lenger frem i tid.

Men selv om Statkraft har valgt å gå for et anlegg i Buskerud, sier prosjektleder i Rambøll, Linn Helland, at det er rom for langt flere enn ett produksjonsanlegg i Norge.

— Vi har en stor mengde skog som kan tas ut bærekraftig, og det er nok til mange anlegg, forteller Helland.

- Det er en fremtid

Selv om Statskrafts anlegg på Tofte kan markere starten for en ny industri i Norge, mener prosjektlederen at det likevel vil ta noen år før man kan regne med å tjene penger på produksjonen av biodrivstoff. Det til tross for at tall fra Avinor viser et behov for 1000 millioner liter drivstoff kun til flytrafikken i 2020.

Ifølge Rambøll kan 230 av dem leveres i form av biodrivstoff selv med bærekraftig uttak av skogsressursene, så lenge alt som blir tatt ut brukes til produksjon av biodrivstoff.

— Skal man gjøre produksjonen lønnsom må man hente mye kunnskap fra land som er i ferd med å etablere pilotanlegg, sier Helland.