Arne Godal var hyret inn som daglig leder for Innovest i 16 år, da kontrakten med ham ble sagt opp i februar i fjor.

Kontrakten var mellom Godals heleide selskap Siv.Ing. Arne Godal AS og Innovest AS. Gjennom den forpliktet Godal seg til 60 prosents jobb som daglig leder. For det fikk han betalt 1,2 millioner kroner årlig.Innovest er eid av Helse Bergen og Universitetet i Bergen gjennom forskningsstiftelsen Unifob. De siste årene hadde Godal et konfliktfylt forhold til Universitetet. Helse Bergen hyrte Deloitte til å granske virksomheten i forskningsselskapet. Da rapporten lå på bordet, endte det med at Godals kontrakt ble sagt opp.

— Skru opp høreapparatet

Godal krevde da erstatning for det året som gjensto av kontraktsperioden. I tillegg mente Godal at han var trakassert av Eivind Hansen, som er styreleder i Innovest. På et styremøte skal Hansen ha bedt Godal «skru opp høreapparatet sitt». For dette krevde Godal 500.000 kroner i oppreisning.

Rettssaken gikk over to dager i Bergen tingrett i januar. Nå foreligger dommen og den avviser kravene fra Godal. I tillegg dømmes han til å betale motpartens saksomkostninger på 350.000 kroner.

- Vil diskutere anke

Godal sier til Bergens Tidende at han har avtalt et møte med sin advokat Jan Ohldieck for å gjennomgå dommen.

— Da vil vi også diskutere eventuell anke, sier Godal.

Eivind Hansen er fornøyd med utfallet:

— Vi ønsket ikke at denne saken skulle havne i retten. Da vi ble saksøkt, kom vi ut slik vi hadde håpet og forventet, sier han.

- I det året som er gått siden Godal ble sagt opp, har dere fortsatt å granske pengebruken i Innovest. Har dere funnet kritikkverdige forhold?

— Ja, vi har funnet, som Deloitte-rapporten viste, at det administrative systemet er for skjørt til å sikre god forvaltning av offentlige midler, sier Hansen.

En sluttrapport fra denne granskingen skal være klar mot slutten av april.

Høy lønn - høy risiko

Dommer Kjetil Myhrvold skriver i sin vurdering at Godal ikke kan være beskyttet av arbeidsmiljøloven når han har valgt å være leiet inn via en kontrakt.

Kontrakten ble fornyet hvert fjerde år og hver gang inneholdt den en passus om gjensidig oppsigelse. Godal fikk bedre betalt enn i tilsvarende stillinger i det offentlige, noe «som må anses for å kompensere for økt risiko». Godal hadde dessuten andre inntekter og hevet pensjon fra i fjor høst.

Godal lå i konflikt med eierne sine og viste motvilje mot å rette seg etter styrets instrukser. At han ble oppfattet som smidig og dyktig av forskere og eksterne samarbeidspartnere, veier ikke opp for mangler i rutiner og retningslinjer, heter det.

Når det gjelder den påståtte trakassering, kan ikke retten se at det er ført beviser for den. Kommentaren om høreapparatet falt i en diskusjon om oppfølging av styrets instrukser og kritikken ble ikke utført på en hensynsløs måte. Partene i denne striden er dessuten to selskaper og beskyttes ikke av arbeidsmiljøloven, skriver Myhrvold.

Innovests advokat, Erik Myhr Nilsen, krevde å få dekket nesten 500.000 kroner i saksomkostninger. Innovest stilte med to advokater i retten og brukte 290 timer totalt. Ohldieck, brukte 90 timer.

Saken krevde ikke to advokater i retten og omkostninger av en slik størrelse, skriver retten, som har justert ned Nilsens krav til 350.000 kroner.

TAPTE: Arne Godal var daglig leder i Innovest i 16 år, før han ble oppsagt. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG