• TETT: Køer over Sotrabrua også torsdag. FOTO: STATENS VEGVESENS WEBKAMERA

Kø mot Sotra igjen

Siste dag av oljemessen OTD.