• SJANSEN GOD: Ungdomskandidaten i Høgre får som regel ei god listeplassering i stortingsvalet. Gjer Høgre eit godt val, er sjansen for at Peter Christian Frølich får stortingsplass stor. FOTO: EIRIK BREKKE

Han er på veg mot Stortinget

Peter Christian Frølich er innstilt som ungdomskandidat til stortingsvalet frå Hordaland Unge Høgre.