• (1/2)
    TENKJER PÅ Å FLYTTE: Sambuarparet Irene M. Loch og Jan Petter Nyløy veit ikkje lenger om dei vil bli buande på Yttri. Nyløy er oppvaksen i bygda, Loch kom som veterinær til Luster i 2006 og flytta til Yttri to år etter. FOTO: ODDLEIV APNESETH

Uhygge i sognegrend

Brannstifting, eit mistenkjeleg dødsfall, valdsbruk, trugslar, mobbing og innbrot. I meir enn ti år har uhygge og splid herska i ei grend i Sogn.