— Sakens tema er hvem som var ansvarlig for brannen. Hvis det nå blir rettssak og vi vinner frem fullt ut, vil kravet med renter ende på rundt 200 millioner kroner, sier advokat Rune N. Stiegler.

Han er prosessfullmektig for saksøkerne og ansatt i Trygs juridiske avdeling.

Slukt av flammene

Om formiddagen den 16. juni 2011 kjørte østgående morgentog inn i et brennende snøoverbygg på Hallingskeid stasjon. De 257 passasjerene måtte evakueres. Hele toget ble slukt av flammene.

Foreløpig har det ikke vært noen diskusjon om forlik

Rune N. Stiegler, prosessfullmektig

I etterkant har NSB, som er forsikret av Tryg, fått utbetalt omtrent 150 millioner kroner for det utbrente togsettet.

Det er disse pengene forsikringsselskapet nå krever tilbake - på vegne av seg selv, NSB og en underskog av såkalte reassurandører.

Kravet — i stevningen satt til 147,2 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter fra august 2012 - er det største regresskravet fra et norsk forsikringsselskap noensinne.

Ingen entydig årsak

Ulykkesdagen hadde arbeidere drevet med sveising i snøoverbygget, utført av Norsk Jernbanedrift (NJD) på vegne av Jernbaneverket (JBV).

For to år siden kom Statens havarikommisjon for transport med sin rapport om ulykken. Den gir ingen entydig og direkte påviselig brannårsak. Men kommisjonen sier årsaken trolig var «varme arbeider».

Vi erkjenner ikke ansvar for brannen

Svein Horrisland, komm.dir. i Jernbaneverket

NJD har tidligere sagt at sveisearbeidene ble avsluttet klokken 07.45 samme morgen som brannen. Ifølge entreprenøren så ikke arbeiderne noen røykutvikling da de forlot Hallingskeid rundt klokken 09.30.

— Vi mener brannen skyldtes gnister fra disse sveisearbeidene. Eventuelle andre, alternative årsaker er så hypotetiske og usannsynlige at vi mener de kan utelukkes. Men dette ansvaret er blitt bestridt. I juni hadde vi ikke noe annet valgt enn å ta ut søksmål, sier Stiegler i Tryg.

Han viser til at foreldelsesfristen for kravet gikk ut 16. juni i år, tre år etter brannen. Stevningen ble sendt til Oslo tingrett fire dager før fristen.

- Ingen diskusjon om forlik

Etter hva BT vet, har de saksøkte ikke kommet med noe tilsvar til stevningen ennå.

Vi avviser kravet

Hans Gunnar Dokken, adm.dir. i Norsk Jernbanedrift

— Hvis det ikke blir en løsning før en hovedforhandling blir berammet, så havner vi i retten, sier Stiegler. Ifølge ham vil Oslo tingrett kontakte partene etter at tilsvaret er kommet, og da vil blant annet såkalt rettsmegling bli et tema.

— Men det er ingen signaler fra motparten så langt om at de er villige til å søke saken løst utenfor retten. Foreløpig har det ikke vært noen diskusjon om forlik, sier Tryg-advokaten.

«Avviser kravet«

Grunnen til at staten er saksøkt, er at Tryg mener Samferdselsdepartementet (SD) kan holdes ansvarlig for Jernbaneverkets «feil og forsømmelser». Departementet vil overfor BT ikke kommentere en pågående sak.

Kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i JBV sier de må ta stevningen til etterretning, men at de ikke erkjenner ansvar for brannen.

Heller ikke adm.dir. Hans Gunnar Dokken i Norsk Jernbanedrift vil kommentere søksmålet. I en e-post til BT konstaterer han kort at de «avviser kravet» fra Tryg og NSB.

VOLDSOM: Brannen i tog- og snøoverbygget på Bergensbanen for over tre år siden gjorde ARKIVFOTO: MARTE RØRLIEN