Slått ned på hospits

Politi tilkalt for å ta seg av utvisning.