Så mye kan vannet stige

Vannstanden i Bergen kan stige med opptil 80 cm i løpet av det neste hundreåret.

Publisert Publisert

BRYGGEN I 2011: Slik så det ut på Bryggen høsten 2011. Foto: RUNE MEYER BERENTSEN

Det viser en ny studie utført av klimaforskere i Bergen. Rapporten om det fremtidige havnivået i Norge ble lagt frem under en konferanse i regi av Bergen kommune i formiddag.

— Med global oppvarming kan det forventes en havstigning langs vestlandskysten på mellom 20 og 80 cm mot slutten av dette hundreåret, heter det i rapporten, som er finansiert av Bergen kommune.

Kan ramme bygninger

Ifølge forskerne fra Bjerknessenteret og Nansensenteret i Bergen vil havnivåstigningen akselerere mot slutten av dette århundret.

— I andre halvdel av århundret vil forventet havstigning gi økende utfordringer for eksisterende infrastruktur, fremgår det av rapporten. Med infrastruktur sikter forskerne til veier, bygninger, elektriske installasjoner og avløp.

Den store variasjonen i havnivåscenariet for Bergen, mellom 20 og 80 cm, gjenspeiler usikkerheten knyttet til omfanget av fremtidige klimagassutslipp. Fremtidig smelting av isbreer og iskapper virker også inn på havnivåstigningen.

Tre millimeter i året

Hvis de menneskeskapte utslippene av klimagasser avtar raskt, vil havstigningen ikke representere noen stor utfordring sammenlignet med dagens nivå. Hvis utslippene fortsetter å øke, vil imidlertid kysten på Vestlandet og Sørlandet bli rammet.

Verdens havnivå stiger i dag med rundt tre millimeter i året, noe som er dobbelt så raskt som gjennomsnittet i forrige århundre. I Norge hever landet seg fremdeles etter siste istid, da landet ble presset ned av ismassene. I dag er bidragene fra hav- og landstigningen langs vestlandskysten omtrent like store, men med økt global oppvarming vil altså vannstanden nå nye høyder.

De siste hundre årene har landhevingen ytterst på vestlandskysten vært rundt 10 cm, mens den innerst i Oslofjorden har vært på knappe 50 cm.

Oslo slipper billigere

Den nye rapporten som blir lansert i forbindelse med klimafestivalen denne uken, inneholder også informasjon om havnivået i tidligere tider, under andre klimatiske forhold.

For Oslo vil havnivået om hundre år ha mindre konsekvenser enn på Vestlandet. I hovedstaden foregår landhevingen raskere enn i Bergen, og vannstanden i Oslofjorden kan faktisk synke med ti cm, eller alternativt øke med opptil 50 cm hvis klimagassutslippene fortsetter å øke.

- Ser mørkt ut

Den nye rapporten inneholder også tall for anslått havnivåstigning for samtlige av landets kystkommuner.

— Dette er enda en rapport som viser hvor ødeleggendeklimaendringene vil bli for Bergen. Klima må høyere opp på dagsorden. Vi har etbyråd som snakker pent om klima, men som ikke har evne eller vilje til ågjennomføre klimatiltak i praksis. Vi i Bergen må gjøre vårt hvis vi vil atresten av verden skal ta sin del, sier Julie Andersland, gruppeleder for Venstre og nestleder i komité for miljø ogbyutvikling.

Hun nevner en rekke saker i bystyret det siste året der hun mener klimaet har blitt overkjørt.

  • Den største er selvsagtutbyggingen av Flesland, hvor byrådspartiene ikke engang var interessert i etklimaregnskap som skulle vise hvor mye de lokale klimagassutslippene vil økemed en større flyplass.

— Bergen og Vestlandet har dobbelt opp med interesserher. For det første vil en fortsatt økning i utslipp skade oss mye mer ennOslo. For det andre har vi muligheten til å bli verdensledende på klima ogfornybar energi. Slik det ligger an nå, ser det dessverre mørkt ut.

Publisert

Les mer om dette temaet