HildeChristiansen_stort_portrett.jpg

- Jeg synes det er veldig alvorlig at bransjen øyensynlig ikke har lært, sier Hilde Brit Christiansen (bildet), personal— og organisasjonsdirektør i Helse Vest.På vegne av hele Helse-Norge går Christiansen vikarbransjen etter i sømmene.

Jeg synes det er veldig alvorlig at bransjen øyensynlig ikke har lært

Hilde Brit Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest

Nå kommer to nye revisjonsrapporter der det blir påpekt flere brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelsene. De to vikarselskapene Medioctrust AS og Vikarlæger dk. AS får dessuten kritikk for at de ikke undersøker om vikarene deres har papirene i orden. Referanser blir ikke sjekket, og selskapene har ikke testet språkkunnskapene til legene som leies ut til sykehusene.

Det er Deloitte som utfører revisjonen av vikarbransjen. Oppdragsgiver er Helseforetakenes Innkjøpsservice i samarbeid med de fire helseregionene. Christiansen leder styrings- gruppen for arbeidet med nasjonale rammeavtaler.

Brøt regelverket

Dette er eksempler hva revisorene fant:

  • En lege på oppdrag for Mediocrust ved Stord sjukehus rykket ut om natten, avsluttet klokken fire og var tilbake på jobb klokken åtte neste morgen.
  • På det meste har en lege jobbet 77 timer i aktiv tjeneste på en uke, altså 16 timer mer enn det som er lov.
  • Totalt var det avvik på arbeidstidsbestemmelsene på over halvparten av 16 undersøkte vikarer fra Mediocrust, som enten jobbet for lange vakter, for mye hver uke eller fikk for lite hviletid.
  • To av tre kontrollerte leger som var levert av Vikarlæger dk jobbet mer enn de har lov til. På det meste 70 timer aktiv tjeneste på en uke.

236 timer overtid

Norske sykehus har i fem år hatt felles rammeavtaler med vikarbyråer. I forrige avtaleperiode var det flere selskaper som fikk hevet kontrakten før tiden, fordi personalet de leide ut blant annet brøt arbeidstidsbestemmelsene.

Nå er Helse Vest i gang med ny runde revisjoner. I første omgang får nye samarbeidspartnerne besøk av revisorene, som saumfarer timelister og selskapets rutiner. Tidligere i høst kom rapporter fra kontrollene hos Konstali Helsenor AS og Helsebemanning AS. Her fant revisorene liknende brudd.

I et tilfelle jobbet en av Konstalis vikarer 236,5 overtid timer på fire uker.

Kan miste kontrakter

Alle de undersøkte vikarselskapene får nå en frist til å rette opp i forholdene. Hvis en ny revisjon avdekker nye brudd, risikerer selskapene at kontrakten med Helse-Norge blir annullert.

- Det er skuffende at vi nok en gang opplever dette. Vi hadde jo håpet at den krevende prosessen vi var gjennom i forrige avtaleperiode, burde få bransjen til å forstå at vi mener alvor når vi sier at regelverket skal holdes, sier Christiansen.

- Det er en kjent sak at særlig sykehusleger jobber mye og lange vakter.

— Hvordan vet dere at ikke sykehusets egne ansatte jobber på samme måte?

- Jeg kan bare svarer for de som jobber i Helse Vest, og her ligger alle arbeidsplaner i et system som varsler hvis arbeidstidsbestemmelsene blir brutt, sier Christiansen.

De innleide vikarene er ofte dyktige fagfolk, understreker Christiansen. Mange av dem overleger fra Sverige og Danmark, som tar jobb i Norge i friperioder. I Norge griper de gjerne alle muligheter til ekstravakter og ender på den måten opp med å bryte norske arbeidstidsbestemmelser.

«Storm i vannglass»

- I hvilken grad er de lovbruddene dere ser et resultat av kulturforskjeller?

- Arbeidstidsbestemmelsene er kompliserte, men vi ser at norske aktører har vel så mange brudd. Uansett kan ikke leverandørene skjule seg bak manglende kunnskap, de skal holde seg til norske lover, sier Christiansen.

«Dette er storm i et vannglass. Vi har hatt tre vikarer som til sammen har vært tre uker til samme i Norge», skriver direktør Carl Frederik Nagell i Vikarlæger. De mener de har fulgt alle prosedyrer for å sjekke legene før de ble sendt til Norge, men at revisjonsselskapet mener det ikke er dokumentert godt nok.

Medicotrust vil ikke kommentere saken.