• HOS KONGEN: Are Blomhoff dro i februar i år til Slottet i anledning Kongens fortjenstmedalje, som han er tildelt. Kongebesøket skjedde måneden etter at han innrømmet pengeunderslag overfor stiftelsen. - Det overrasker meg at han dro, sier styreleder Christian Hysing-Dahl. FOTO: Larsen, Håkon Mosvold

Slottet vil vente på rettskraftig dom

Slottet vil avvente en rettskraftig dom før de tar stilling til hvorvidt Are Blomhoff skal fratas Kongens fortjenestmedalje.