Hytteeiere sperret inne av raset

Ole-Johan fikk seg høstferie. Fullstendig ufrivillig. Sju-åtte hytteeiere ble sperret inne på fjellet.