Trafikkulykke på Halhjem

Det oppsto trafikale problemer etter en trafikkulykke på Halhjem i Os.