Et dilemma for Bergen kommune

Personalet kan ikke bruke makt, og heller ikke gå til politiet.