• RAS: Ras på fylkesvei 303 i Årdal førte mye stein og jord ut på veien. Veien er nå ryddet.

Åpner ikke riksveien

Tre maskiner graver på spreng på riksvei 5 mellom Sogndal og Førde, men veien åpner ikke i dag.