- Vi kjører på minimum hele tiden

Politkorpset skrumper inn. Og stadig flere saker henlegges.