• SNØSØRPE: Her i stigninga opp mot Storhaugtunnelen på Vikafjellet gjekk det fleire ras i natt og måndag føremiddag. FOTO: Jon Linde, Mesta

Vikafjellet stengt

Dei mange rasa gjer at Vikafjellet ikkje vert opna i dag.