• KNALL MOT PADDEN: Byggjeleiarane Dagfinn Rotevatn og Rolf Stormo viser fram paddeundergangane ved Litlevatnet. I alt er det bygt sju slike tunnelar. FOTO: Øystein Torheim

Her blir ingen paddeflate

Kvivsvegen mellom Hornindal og Volda har eigen undergang for padder. I bygda Fyrde i Volda er det bygt sju paddetunnelar.